SCHNEIDER BDA160803 | BDA160803 MCCB 347V 80A | Nedco