SCHNEIDER 6T5F | 6T5F 6KVA EPOXY POTTED 480/240V | Nedco