SCHNEIDER XVBC6B4 | XVBC6B4 LENS IND BANK 5J STROBE RED 24V | Nedco