SCHNEIDER XVBL8B5 | XVBL8B5 10J STROBE ORANGE 24V AC/DC | Nedco