SCHNEIDER XVC4B4K | XVC4B4K 40MM TOWER BASE 24V ROGB | Nedco