SCHNEIDER XVC6M3K | XVC6M3K 60MM TOWER BASE 100-240V ROG | Nedco