SCHNEIDER XVC6M45S | XVC6M45S 60MM TOWER-100/240V-POLE BUZR | Nedco