SCHNEIDER ZB4BG312 | ZB4BG312 KEY SELECTOR OPERATING HEAD | Nedco