MERSEN USM2I | USM2I FUSE HOLD.(MIDG.) 600V30A2P/I | Nedco