SCHNEIDER BMXDDI3202K | BMXDDI3202K 32 IN 24VDC | Nedco