SCHNEIDER BMXDDO3202K | BMXDDO3202K 32 OUT 24VDC | Nedco