SCHNEIDER 8502SBO1V06 | 8502SBO1V06 MAG CONT SIZE 0 OPEN 480V/60 | Nedco