SCHNEIDER 8502SGO2V07 | 8502SGO2V07 MAG STR SIZE 5 600V/60HZ | Nedco