SCHNEIDER XB6DV5BB | XB6DV5BB 16MM OPERATOR | Nedco