SCHNEIDER XB4BG03 | XB4BG03 22MM OPERATORCOMLETE UNIT | Nedco