SCHNEIDER XB4BG61 | XB4BG61 22MM OPERATORCOMLETE UNIT | Nedco