SCHNEIDER XB4BW3165 | XB4BW3165 22MM OPERATORCOMLETE UNIT | Nedco