SCHNEIDER ZB4BG414 | ZB4BG414 22MM KEY OPERATED SELECTOR SWI | Nedco