SCHNEIDER XVLA325 | XVLA325 PILOT LIGHT 12V - ORANGE-YELLOW | Nedco