SCHNEIDER XVBC6B5 | XVBC6B5 LENS IND BANK 5J STROBE ORANGE | Nedco