SCHNEIDER XVC6M35SK | XVC6M35SK 60MM TOWER-100/240V-BASE BUZR | Nedco