SCHNEIDER XB4BT845 | XB4BT845 22MM OPERATORCOMLETE UNIT | Nedco