SCHNEIDER 8536SCG3V02H31S | 8536SCG3V02H31S MAG STRSZ 1TYUPE 1F/B SS | Nedco