SCHNEIDER 8536SCR3V02 | 8536SCR3V02 MAG STRSIZE 1TYPE 7/9120V/60 | Nedco