SCHNEIDER 8536SDA1V03 | 8536SDA1V03 MAG STR SIZE 2 240/60 | Nedco