SCHNEIDER 8536SEG1V06 | 8536SEG1V06 MAG STR SIZE 3 TYPE 1 480V | Nedco