SCHNEIDER RSLZRA2 | RSLZRA2 SPRNG SCKT48/60AC/DC FOR 48/60V | Nedco