SCHNEIDER XVBL6B5 | XVBL6B5 BEACON 5J STROBE ORANGE 24V A | Nedco