SCHNEIDER XVBC8B5 | XVBC8B5 LENS IND BANK 10J STROBE ORANGE | Nedco