BURNDY 610844 | YAV28L12 4/0 HVYDTY RING 1/2 STUD INDX N | Nedco