BURNDY 610846 | YAV28L13 4/0 HVYDTY RING 5/8 STUD INDX N | Nedco