BURNDY 610692 | YAV4CL2 4AWG HVYDTY RING 3/8 STU 1.48"L | Nedco